Nyhedsarkiv

Læringsrum for alle

På Tjørnegårdskolen vil vi sikre, at alle børn har mulighed for at blive undervisningsparate.
Vi har i samarbejde med elevråd og skolebestyrelse formuleret de krav og forventninger vi har til hinanden i forhold til, at alle kan få mulighed for at blive undervisningsparate - "Læringsrum for alle"

Se bilaget her:)

19-12-2018 LH