Undervisningen


 
Skoledagen er sammensat af moduler af 1½ times varighed og med gode lange pauser imellem, så der både bliver tid til spisning og leg inden timen begynder.
Indretningen af det fysiske læringsrum støtter i høj grad elevernes mulighed for at vælge den rigtige adfærd til den rigtige situation. De fysiske rammer signalerer skolens holdning til pædagogik og børn. Skolen skal være et rart sted at være. Det betyder at skolens rum er "ryddelige", og der er gjort noget ud af udsmykningen.
Klasserne er indrettet på en måde som afspejler skolens pædagogik. Det er vigtigt, at indretningen tydeligt afspejler forventningerne til børnene, fx:
 
Klassens udsmykning afspejler til enhver tid det aktuelle emne, ved hjælp af fx ordkort, foto, tegninger/malerier, plakater, udstillinger osv.
 
Tjørnegårdskolen følger Undervisningsministeriets vejledende læseplaner for fagene.
Derudover har skolen udarbejdet progressionsplaner for en række fag - "Den røde tråd i ...."